ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

งานระบบปรับอากาศ
 • Water Cooled Chiller Plant
 • Chiller Plant Management System
 • Cooling Tower
 • Air Handling Room
 • Split Type VRF System
 • Clean Room
 • ระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด
งานระบบระบายอากาศ
 • Stair Pressurized Fans
 • Smoke Exhaust
 • Kitchen Makeup Fan (ระบบระบายควันห้องครัว)
 • Electrostatic Carbon Filter
 • Ventilation Fan