ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

งานไฟฟ้ากำลัง
 • RMU / High Voltage Switchgear
 • Transformer Rooms
 • Main Distribution Board
 • Generator Set
 • Busduct
 • UPS
 • Solar Cell
งานไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ระบบโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
 • Lightning Control
 • Two-Wire Remote Control
 • EMER / Exit / Central Batt
งานระบบสื่อสาร
 • ระบบโทรศัพท์ PABX
 • ระบบ Data Network
 • Public Address (Sound System)
 • Building Automation System
 • Home Automation
 • MATV & IPTV Systems
 • Intercom System
งานระบบความปลอดภัย
 • Access Control System
 • กล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ระบบ Fire Alarm
 • GUARD TOUR