ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

งานสุขาภิบาล
 • ระบบน้ำดิบ Transfer Pump
 • ระบบ Water Softener
 • ระบบ Reuse Water
 • ระบบ UV Treatment
 • ระบบน้ำดื่ม
 • ระบบน้ำร้อน
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบสระว่ายน้ำ
 • ระบบน้ำพุ
 • ระบบแก๊สหุงต้ม
งานดับเพลิง
 • Sprinkler System
 • Fire Hose / Fire Hydrant
 • FirePump / Jockey Pump Room
 • FM 200 System
 • NOVEC-1230