บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2531โดยการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งและออกแบบงานระบบวิศกรรมในอาคาร และจากการทำงานภายใต้ผู้บริหารคุณภาพ ได้พลักดันให้ MECT เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับให้เป็น
"ผู้รับเหมาติดตั้งและออกแบบงานระบบวิศกรรมในอาคาร ระดับประเทศ"
ผลงานที่ผ่านมาสะท้อนออกมาด้วยการยอมรับ ของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมั่นใจได้ว่าการบริการที่ได้รับจะเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม