วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจวิศวกรรมประกอบอาคาร มุ่งเน้นคุณภาพและกำหนดส่งมอบ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ

พันธกิจ

  • ให้บริการงานก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างมืออาชีพ
  • ควบคุมคุณภาพและกำหนดส่งมอบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • พัฒนาการให้บริการควบคู่การใส่ใจความปลอดภัยของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน