ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง
อัตรา
วันที่ประกาศ

วิศวะกรไฟฟ้า

เพิ่มเติม..>>

........

5

17 กันยายน 2562

วิศวะกรเครื่องกล

เพิ่มเติม..>>

........

5

17 กันยายน 2562

ธุรการ (เน้นเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์)

เพิ่มเติม..>>

........

2

17 กันยายน 2562

จัดซื้อ

เพิ่มเติม..>>

........

2

17 กันยายน 2562

AUTO CAD

เพิ่มเติม..>>

........

1

17 กันยายน 2562

ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ไฟฟ้าและเครื่องกล)

เพิ่มเติม..>>

........

5

17 กันยายน 2562

โฟร์แมน (ไฟฟ้าและเครื่องกล)

เพิ่มเติม..>>

........

15

17 กันยายน 2562

ADMIN SITE

เพิ่มเติม..>>

........