ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ็มอีซีที จำกัด

บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2531โดยการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งและออกแบบงานระบบวิศวกรรมในอาคาร และจากการทำงานภายใต้ผู้บริหารคุณภาพ ได้ผลักดันให้ MECT เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับให้เป็น
“ผู้รับเหมาติดตั้งและออกแบบงานระบบวิศวกรรมในอาคาร ระดับประเทศ”
ผลงานที่ผ่านมาสะท้อนออกมาด้วยการยอมรับ ของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมั่นใจได้ว่าการบริการที่ได้รับจะเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

สำนักงาน :
252/144 ซอยพหลโยธิน 32(อาคารชุดสายลมสวีท) ถ.พหลโยธินแขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร.02-9429743-8
โทรสาร 02-9429749
ทุนจดทะเบียน :
195,625,000.00 บาท
ปีที่ก่อตั้ง :  2531
ลักษณะงานของบริษัท :
รับเหมาติดตั้งและออกแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

ธนาคารที่สนับสนุน :  ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ธนาคารธนชาติ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสวังหิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางเขน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 99